กิตติธร สายสุด

มาโรงเรียนสาย ออกก่อนเวลา

A bout me

สวัสดีครับผมชื่อ นายกิตติฑร สายสุด ชื่อเล่นชื่อกาย อายุ16 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร มัธยมปีที่ 6 

สิ่งที่สนใจ

สนใจเกี่ยวกับ,การพัฒนาโปรแกรม,การสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นจากไบอร์ดมโครคอนโทรลเลอร์

การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

จบการศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติจขร จังหวัดตาก

สายวิชา ศิลคำณวน

วิชาการเขียนโปรแกรมและยูปทูปเบอร์

วิชาที่ชอบ

การเขียนโปรแกรม,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

Play Video

ผลงานที่ดีที่สุดในการทำYoutube

0 +
ความตลก
0 -
ความน่ากลัว​

ความถนัด

การเขียนโปรแกรม 100%
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 87%
วิทย์คำณวน 71%
ภาษาอังกฤ 63%
คณิตศาสตร์ 11%

ดูพอร์ทโฟลิโอเพิ่มเติม

ผลงานที่สะสมจากทุกระดับชั้น ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติมา