หมวดหมู่ กิจกรรม

ผลงานชุดที่ 1

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้Dreamweaver และAdobe Photoshop ภายในเวลา 2ชั่วโมง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่